Workflow

design

During a one-on-one meeting, we discuss all the aspects that are required to create the best possible product for you.

Afterwards, we analyse the meeting with the customer so that we are clear about which variables we will use.

At this stage, we use all the aspects and variables defined during the meeting to create a 3D drawing of the desired product. If necessary,
during this process we can obtain feedback from the customer by means of desktop sharing.

We provide the customer with a digital 3D drawing of the desired product.

prototype

After the drawing has been approved, we start creating the prototype.

After receiving the prototypes, the customer can test and analyse them.

Once the tests have been approved, the customer authorises the creation of the production mould.

moulds

In order to create a mould for a customer, we first draw the complete mould in our CAD system. Here we also take into account the machine type to
be used for the production process and the requirements of the customer's technical department so that we can
create the best possible mould.

After the mould drawing has been created, we take the time to analyse the drawing together with the technical department.

This is the stage at which we actually create the mould. To do this, we use advanced CAM systems and CNC machines.

During the manufacturing process and after the mould has been created, we inspect essential components of the mould in order to guarantee the quality.

After inspection, the mould is
prepared so that it can be sent to the customer.

After delivery, we can also conduct maintenance and inspections for you so that the mould is always in topform.

design

Tijdens een één op één gesprek gaan we alle aspecten na die nodig zijn om een zo optimaal product te krijgen.

Na de bespreking nemen we met de klant het gesprek door zodat duidelijk is welke variabelen we gaan gebruiken.

Met alle aspecten en variabelen die tijdens de bespreking zijn bepaald gaan wij in dit stadium een 3D tekening maken van het gewenste product. Eventueel kan er een tussentijdse terugkoppeling zijn met de klant via desktop sharing.

De klant krijgt een 3D tekening van het gewenste product in digitale vorm.

prototype

Na goedkeuring van de tekening gaan wij het prototype maken.

Wanneer de testen goed zijn bevonden geeft de klant goedkeuring voor het maken van de productie matrijs.

De klant krijgt een 3D tekening van het gewenste product in digitale vorm.

moulds

Om de matrijs voor een klant te kunnen maken, tekenen we eerst de complete matrijs op in ons CAD-sys- teem. Wij houden hierbij ook rekening met het machine type waarop ge- produceerd wordt en de wensen van de technische dienst van de klant, om hierdoor een optimale matrijs te kunnen maken.

Wanneer de matrijs tekening gemaakt is, is er de mogelijkheid om samen met de technische dienst de tekening
door te nemen

In dit stadium maken wij de matrijs. Hierbij maken wij gebruik van geavanceerde CAM-systemen en CNC-machines.

Tijdens de fabricage en na gereed komen van de matrijs controleren wij essentiële onderdelen van de matrijs om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

De matrijs zal na controle gereed gemaakt worden voor verzending naar de klant.

Na aflevering kunnen wij het onder- houd en de controle voor u verzorgen zodat de matrijs in topform blijft.