Workflow

design

Tijdens een één op één gesprek gaan we alle aspecten na die nodig zijn om een zo optimaal product te krijgen.

Na de bespreking nemen we met de klant het gesprek door zodat duidelijk is welke variabelen we gaan gebruiken.

Met alle aspecten en variabelen die tijdens de bespreking zijn bepaald gaan wij in dit stadium een 3D tekening maken van het gewenste product. Eventueel kan er een tussentijdse terugkoppeling zijn met de klant via desktop sharing.

De klant krijgt een 3D tekening van het gewenste product in digitale vorm.

prototype

Na goedkeuring van de tekening gaan wij het prototype maken.

Wanneer de testen goed zijn bevonden geeft de klant goedkeuring voor het maken van de productie matrijs.

De klant krijgt een 3D tekening van het gewenste product in digitale vorm.

moulds

Om de matrijs voor een klant te kunnen maken, tekenen we eerst de complete matrijs op in ons CAD-sys- teem. Wij houden hierbij ook rekening met het machine type waarop ge- produceerd wordt en de wensen van de technische dienst van de klant, om hierdoor een optimale matrijs te kunnen maken.

Wanneer de matrijs tekening gemaakt is, is er de mogelijkheid om samen met de technische dienst de tekening
door te nemen

In dit stadium maken wij de matrijs. Hierbij maken wij gebruik van geavanceerde CAM-systemen en CNC-machines.

Tijdens de fabricage en na gereed komen van de matrijs controleren wij essentiële onderdelen van de matrijs om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

De matrijs zal na controle gereed gemaakt worden voor verzending naar de klant.

Na aflevering kunnen wij het onder- houd en de controle voor u verzorgen zodat de matrijs in topform blijft.

design

Tijdens een één op één gesprek gaan we alle aspecten na die nodig zijn om een zo optimaal product te krijgen.

Na de bespreking nemen we met de klant het gesprek door zodat duidelijk is welke variabelen we gaan gebruiken.

Met alle aspecten en variabelen die tijdens de bespreking zijn bepaald gaan wij in dit stadium een 3D tekening maken van het gewenste product. Eventueel kan er een tussentijdse terugkoppeling zijn met de klant via desktop sharing.

De klant krijgt een 3D tekening van het gewenste product in digitale vorm.

prototype

Na goedkeuring van de tekening gaan wij het prototype maken.

Wanneer de testen goed zijn bevonden geeft de klant goedkeuring voor het maken van de productie matrijs.

De klant krijgt een 3D tekening van het gewenste product in digitale vorm.

moulds

Om de matrijs voor een klant te kunnen maken, tekenen we eerst de complete matrijs op in ons CAD-sys- teem. Wij houden hierbij ook rekening met het machine type waarop ge- produceerd wordt en de wensen van de technische dienst van de klant, om hierdoor een optimale matrijs te kunnen maken.

Wanneer de matrijs tekening gemaakt is, is er de mogelijkheid om samen met de technische dienst de tekening
door te nemen

In dit stadium maken wij de matrijs. Hierbij maken wij gebruik van geavanceerde CAM-systemen en CNC-machines.

Tijdens de fabricage en na gereed komen van de matrijs controleren wij essentiële onderdelen van de matrijs om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

De matrijs zal na controle gereed gemaakt worden voor verzending naar de klant.

Na aflevering kunnen wij het onder- houd en de controle voor u verzorgen zodat de matrijs in topform blijft.